Kort Aikido-historik

Budo/Bushido

Bu -(strid) Do (livsväg) kan fritt översattas som ’vägen att hantera krafter/energier i konflikt’, och Bu- Shi-Do som ’krigarens utveckling genom budo’. I Budo konstaterar man att strid (krafter i konflikt) är en del av tillvaron, och studerar hur krafterna kan bemästras. Aikido har gått steget vidare och utvecklat ett system för hur dessa krafter kan bringas i harmoni. Budo är ett paraplynamn för judo, karate, kendo, aikido o s v – kampkonster med ursprung i olika ju-jusu traditioner. Budo eller Bushido används även som benämning för de värderingar och attityder, som utvecklades av samurajerna för att hantera en konfliktfylld värld. För att nå optimal effektivitet måste fysisk och mental energi förenas. Inom samurajeliten var övning av stridskonster, ofta i kombination med konstnärliga uttrycksformer, vägen till såväl fysisk som andlig fostran och utveckling. Hur väl grundvärderingarna i Bushido har förvaltats inom de moderna budo-formerna varierar stort mellan olika former av budo och olika ’dojos’. Bushido anses av många ha varit ett viktigt bidrag till Japans snabba ekonomiska tillväxt.

Ai-ki, krafter i harmoni

är ett urgammalt begrepp inom jujutsu-traditioner, där även andra budoarter än Aikido har sina rötter. Utifrån Daito-ryu aiki-jujutsu, med påstådda anor från 900-talet, och traditionella vapensystem (främst svärds-, spjut- och stavtekniker) skapade Morihei Ueshiba Aikido, vilken först vid tiden för andra världskriget fick sin nuvarande form och beteckning. I traditionell Aikido är träning med bokken (svärd) och jo (stav) viktiga komplement till tai-jutsu (vapenlös träning), eftersom alla rörelser utgår från vapenhantering.

Morihei Ueshiba

(1883-1969) skaparen av Aikido, ofta benämnd O-Sensei (stor lärare), är en mytomspunnen gestalt inom Budo. Trots att Aikido som stridskonst är ganska ung, är Aikido kanske den art som trognast bevarat essensen i traditionell Budo. Under senare decennier har Aikido grenat ut sig i olika stilar, som speglar hur O-senseis närmaste elever, på olika sätt, tolkat sina lärdomar. Den största organisationen heter Aiki-kai, vilken vi tillhör, styrs av ättlingar till O-sensei.

Morihiro Saito

(1928–2002) levde och tränade under 23 år med Morihei Ueshiba i Iwama, dit denne flyttade ungefär vid krigsutbrottet och bodde till sin död. Saito-sensei såg det som sin livsuppgift att troget och oförvanskat bevara den aikido, som han lärt av O-sensei. Han kallade sin stil Iwama-ryu Aikido. Det är denna tradition som vi bevarar inom Aikido Shuren Dojo Göteborg.

Takeji Tomita

en av Saito-senseis mest talangfulla elever, kom till Göteborg 1970. Det var under honom som Göteborgs Aikidoklubb, där så många aikido-veteraner har ett förflutet, växte fram. Tomita-sensei förmedlade kontakten med sin lärare Saito-sensei, som praktiskt taget årligen ända fram till sin död besökte Skandinavien.
Affischen berättar ett stycke aikido-historia.Tomita-Sensei utför en teknik med Ulf Evenås, sensei för Göteborgs Aikidoklubb, som uke. Den lilla bilden i affischens övre högra hörn visar när Saito-sensei utför kalligarafin på nedre delen av affischen. Fotografiet, som ligger till grund för affischen, togs här i Göteborg av Zeth Moberg


Saito-sensei, flankerad av några av klubbens medlemmar under sommarlägret 2001 i Danmark.